Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen: - Altfor mange mobbe-lovbrudd

Kristin Halvorsen 42%

button ElectionsMeter.com

 

 

IKKE FORNØYD: Kristin Halvorsen (SV) Foto: Scanpix 


(VG Nett) Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (Sv) mener de mange lovbruddene som ble avdekket i det nasjonale tilsynet av elevenes skolemiljø, viser at skolene må gripe oftere inn mot mobbing.


- Resultatene er absolutt ikke gode nok. Nå har vi funnet avvikene. Nå skal hver enkelt kommune, hver enkelt skole rette opp disse. Vi gir oss ikke før alt er rettet opp, sier Halvorsen til VG Nett onsdag morgen.

Det var kunnskapsministeren som like etter at hun startet som skolestatsråd i 2009 tok initiativet til det store tilsynet for å finne ut hvordan skolene jobber mot mobbing og med skolemiljøet.

Tilsynet viste at blant de 99 skolene som ble undersøkt, ble det avdekket i alt 235 lovbrudd av 396 mulige.

- En stor jobb

Utdanningsdirektoratet hadde før tilsynene satt en begrensning på maksimalt fire pålegg om å rette opp lovbrudd per skole.

Divisjonsdirektør Annemarie Bechmann Hansen i

Utdanningsdirektoratet sier skolene har en stor jobb å gjøre for å forbedre sin håndtering av mobbesaker.

- Vi ser at rektor og ansatte ved skolene må bli bedre på det aktive, systematiske og forebyggende arbeidet. Alle ansatte på skolen må også bli flinkere til å gripe inn og håndtere krenkende atferd i skolehverdagen, sier Annemarie Bechmann
Hansen, divisjonsdirektør for regelverk og finansiering.

- Strukturer, planer og rutiner er på plass, men det er nødvendig med et løft for at alle skoler setter dem ut i praksis, sier hun videre.

- Nytter ikke med skippertak

Kristin Halvorsen mener funnene viser at det var på høy tid med et felles nasjonalt tilsyn.

- Tilsynet fortsetter også i år. Det positive er at dette arbeidet bidrar til at rektorer og lærere blir mer bevisst på hva som skal til for å håndtere mobbemeldinger og saker som angår elevenes arbeidsmiljø. De må sette seg i stand til å løse saker, gripe inn og sette grenser, sier Halvorsen.

- 235 lovbrudd er mye?

- Ja, det er altfor mye.

- Er det ikke fristende å nå ta et skikkelig grep mot mobbing, for eksempel ved å innføre antimobbeprogram i alle norske skoler?

- Nå går vi igjennom de programmene som brukes, for å se hva som virker. Men dette arbeidet dreier seg ikke om skippertak. Her er det systematisk arbeid over tid som nytter, svarer Halvorsen.

Gjennomgår lovverket

Hun viser til at regjeringen går i gjennom lovverket på nytt for om mulig gjøre dette enda tydeligere, samt at det vurderes en ordning med elevombud for å følge opp mobbesaker.

24.120 elever eller 4 prosent av grunnskoleelevene er omfattet av tilsynet som ble gjennomført i 2010.


. div>Av Frank Ertesvåg , Ingunn Andersen , Tanja Iren Berg og Stella Bugge02.02.11
Kilde: www.vg.no
02.02.2011

parass -
Flag it!no spam

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site.

Back to poll: > Norway > Politicians > Kristin Halvorsen
 
load menu