Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
Kristelig Folkeparti

Radikalt forslag fra KrF

Kristelig Folkeparti 60%

button ElectionsMeter.com

 

 

RIVE NED: John Thune og KrF vil rive ned bygningene i bakkant. Partiet vil ofre Storgaten 9 og 11, samt misjonshuset for å bygge 100 parkeringsplasser. Også Myhrvolds plass tar han med i samme slengen. I tillegg vil KrF bygge ut området mellom Heggveien og Storgaten til butikker.
Foto: John Byman


Rakkestad Kristelig Folkeparti går ganske langt i å foreslå radikale forandringer i sentrumsbildet. Nå vil de rive Storgaten 9 (Grand Cafe) og Storgaten 11 (Coop-bygget.) og misjonshuset i Skogveien for å få flere parkeringsplasser.

- Vi kan jo ikke vente på at isen-området skal bli frigjort. For det første får vi ikke kjøpt området til den prisen vi vil, og for det andre har isen kontrakt om å være her i seks år til, sier John Thune.

-Vi har derfor utarbeidet er annet skisseforslag, som går på å bygge fra Julius Skaugsgate til Skogveien, rive eksisterende bygg og bygge parkeringsplasser der, sier Thune.

 

Flytte til sentrum

Thune og hans disipler i KrF har et sterkt ønske om å flytte forretningene på Stortorvet opp til sentrum.

- Det blir en utfordring. Stortorvet er på 3000 kvadratmeter. Skal de flytte må vi regne med å skaffe et eller flere bygg på til sammen 4000 kvadratmeter.

- Skal de til sentrum, bør det bli slik at resten av handelsstanden også får bedre vilkår for å drive handel. Da må vi plassere nye butikker og parkeringsplasser slik at vi når flere forretninger fra samme parkering. Det er også viktig at parkeringsmulighetene er godt synlig fra Storgata, sier Thune.

 

Mer kompakt

Thune ser for seg et mer kompakt sentrum.

- Det er ikke mange muligheter for et slikt opplegg, og det lar seg ikke løse uten ¨å rive gammel bebyggelse. Vi ser for oss en mulighet mellom Rådhusveien og bygget til Rakkestad og Degernes Brannkasse. Det vil bety parkering på det som i dag er Myhrvolds plass, Storgaten 9 og 11, sier Thune.

Dette vil også bety at man stenger Skogveien ut mot Storgaten, slik at de som bor i det området enten får adkomstvei via Rådhusveien eller Skoleveien.

- Butikker med leiligheter i andre og tredje etasje kan plasseres langs Heggveien med fasadene mot Storgata Det kan da bygges nytt fra Bygdelegene til Julius Skaugsgate, sier Thune. Med andre ord vil KrF også ofre Velhaven i denne planen.

- Vi tror at et slikt prosjekt i sentrum vil være med å gjøre Rakkestad til et betydelig bedre handelssted. Forlenger vi Heggveien til Johs.C.Liens gate, gir vi også sentrum en god avlastnings- og omkjøringsvei, sier Thune.

Et annet viktig poeng er at det er tre meters høydeforsdkjell fra Storgaten og til Heggveien, noe som betyr at man kan kjøre rett inn i et garasjeanlegg.

 

Frigjøres

Med en slik løsning kan bygningene på Stortorvet frigjøres til andre formål, mener Thune. Det betyr at området også må omreguleres til andre formål enn handel.

- Reguleres Stortorvet til offentlig formål kan kommunen kjøpe og samle flere av sine tilbud. Lages det undergang for gående under fylkesveien, kan ny gymsal til Bergenhus skole realiseres i bygningen som rommer Stortorvet.

- Dette vil bli et pluss både for sentrum, skolen og kommunens øvrige virksomhet, sier Thune.

- Jeg vil legge til at disse planene vi nå legger fram, er behandlet på vårt gruppemøte, sier John Thune.

 

John Byman

 

 

14.01.2011

Kilde: www.r-a.no

07.02.2011


parass -
Flag it!no spam

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site.

Back to poll: > Norway > Parties > Kristelig Folkeparti
 
load menu