Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
Komunistická strana Slovenska

Protest slovenských lekárov na programe dňa

Komunistická strana Slovenska 50%

button ElectionsMeter.com

Autor: Jozef Hrdlička, predseda ÚV KSS

Podľa vzoru českých lekárov došla trpezlivosť so stavom v zdravotníctve aj slovenským lekárom. Zdravotné sestry a pôrodné asistentky pred nedávnom odštartovali petičnú akciu za zlepšenie svojich pracovných podmienok, skorší odchod do dôchodku a taktiež za zvýšenie svojich miezd. Následne Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) vyhlásila na deň 9. marca tohto roku celorepublikový protest slovenských lekárov proti situácií ktorá panuje v zdravotníctve, ktorý sa má uskutočniť formou hodinového prerušenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Slovenskí lekári konštatujú, že 21. rokov po „Nežnej“ revolúcií je situácia v zdravotníctve katastrofálna, že pretrváva atmosféra kedy, je lekárske povolanie v slovenských podmienkach ohrozené a že jediným riešením pre mnohých zostáva odchod za profesiou do zahraničia. Už v súčasnosti chýba na Slovensku vyše tritisíc lekárov a po 1. máji, kedy má dôjsť k otvoreniu pracovného trhu v Rakúsku i Nemecku je hrozba ich odchodu za hranice aktuálnejšia. Podotknúť možno fakt, že napríklad Nemecko už avizovalo výpadok 4000 lekárov na svojom pracovnom trhu a taktiež, že veľkým lákadlom pre slovenských lekárov sú neporovnateľne lepšie pracovné i platové podmienky v Českej republike. Slovenskému zdravotníctvu priamo hrozí, že sa nebude mať kto postarať o pacientov. Aktuálnym problémom je udržanie odbornej, zdravotníckej pracovnej sily v slovenských zdravotníckych zariadeniach.

Súčasná iniciatíva Slovenských lekárov sa nesústreďuje len na požiadavky súvisiace so zvýšením platov všetkých lekárov a zvýšením platieb za výkon súkromným ambulanciám, ale koncepčne formulujú dlhodobé problémy slovensk&eacut. ;ho zdravotníctva a v tejto súvislosti požiadavky na slovenskú vládu a parlament.

...

Zdroj: Komunistická strana Slovenska


jarmilka -
Flag it!no spam

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site.

 
load menu