Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
Israeli Labor Party

שרון שני מאמינה שהיא תציל את מפלגת העבודה

Israeli Labor Party 41%

button ElectionsMeter.com

שרון שני, 41, מקיבוץ בארי, היא אדם פוליטי. לא פעילה מפלגתית בשכר, לא עוזרת פרלמנטרית וגם לא יועצת לשר. אבל פוליטית בכל רמ"ח איבריה. בכל בוקר היא עובדת בכלבו
שרון שני עם בנה צילום: נחמן גלבוע
בקיבוצה, אך בזמן הפנוי ובעת הצורך היא מתגייסת לכל משימה מטעם מפלגת העבודה.

בישיבה האחרונה של מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה סיפרה שני כיצד בעבודה אטית ועיקשת הצליחה, יחד עם חברת קיבוצה הוותיקה ומורת הדרך שלה, תמר שלוי, לפקוד 350 חברים למפלגת העבודה מתוך 450 חברי בארי. כל זאת עוד לפני ההחלטה הרשמית על פתיחת המפקד במחוז, ותוך תחושת גאוות יחידה על כך שבבחירות האחרונות מפלגת העבודה ניצחה בבארי, כשאותם המתפקדים הצביעו עבורה ולא נסחפו לכיוון מפלגת קדימה כמו רבים מהאזור.

מהומניזם לדמוגרפיה

"המצב כיום הוא לא פשוט", היא מודה כבר בתחילת הריאיון הנערך בביתה, "חברי הקיבוץ כבר לא ממהרים להתפקד, בעיקר כשהם נדרשים לשלם את דמי החבר מכיסם. בעבר הקיבוץ היה משלם באופן אוטומטי את המס למפלגה, ורק חברים שהתנגדו להתפקד באופן עקרוני, או שהתנגדו לדרכה של מפלגת העבודה, נגרעו מהרשימה.

היום, כשהחבר צריך לשלם מכיסו, גם אם מדובר ב-50 שקל לשנה, שהקיבוץ מממן 20. שקל מתוכם, קשה יותר לשכנע את החברים. מעבר לזה, קשה גם להגן על עמדות מפלגת העבודה, לנוכח הביקורת על התנהגות יושב הראש שלה".

...

 

לפרטים נוספים: www.nrg.co.il
18/08/2010


alexasa -
Flag it!no spam

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site.

Back to poll: > Israel > Parties > Israeli Labor Party
 
load menu