Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
Andrzej Orzechowski

Krótko o pracy posła Andrzeja Orzechowskiego

Andrzej Orzechowski 36%

button ElectionsMeter.com

 

Obowiązkiem parlamentarzysty jest stanowienie prawa. Poseł Orzechowski zaangażował się w pracę dwóch najważniejszych komisji w Sejmie – komisji finansów publicznych i komisji zdrowia. Oba ciała obradowały łącznie prawie 600 razy pochylając się nad 300 projektami ustaw. Poseł przewodniczył także dwóm podkomisjom specjalnym - do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jak też do rozpatrzenia projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W ramach komisji stałych Andrzej Orzechowski pracował również jako członek trzech innych podkomisji.

 

Poseł wygłosił 141 wypowiedzi z trybuny sejmowej oraz złożył 48 interpelacji i zapytań poselskich. Oprócz drogi oficjalnej, często korzystał z możliwości rozmowy z ministrami i sekretarzami stanu.

Najważniejsze osiągnięcia posła Orzechowskiego z perspektywy naszego regionu to:

- ustalenie przebiegu Via Baltica i Rail Baltica w korzystnym wariancie (przez Ełk)

- pozyskanie kilkudziesięciu milionów złotych dla warmińsko-mazurskiej służby zdrowia (m.in. za nadwykonania i z likwidowanego „podatku Religi”)

- doprowadzenie do uchwalenia sprawiedliwszego algorytm podziału środków na zdrowie

Oprócz tego poseł m.in. stale interweniuje w sprawach budowy drogi krajowej nr 16 uczestnicząc w konsultacjach społecznych i zabiegając w Warszawie o finansowanie inwestycji, wspiera działania związane z utworzeniem małego ruchu granicznego z Obwodem Królewieckim, zajmuje się budową kanału łączącego Wielkie Jeziora Mazurskie oraz monitoruje projekty budowy gazociągu i elektrowni na Mazurach, jak również połączenia energetycznego z Litwą.

...

 

 

10 marca 2011 

. span class="hps">Przeczytaj cały artykuł: www.platforma.elk.pl

2011-09-24


amalia -
Flag it!no spam

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site.

 
load menu